Vul een zoekterm in

Uw factuur van de apotheek

Met circa 225 apotheken maakt uw Mediq Apotheek onderdeel uit van een grote apotheekketen in Nederland. Door een aantal zaken centraal te organiseren, kan uw Mediq Apotheek meer aandacht besteden aan al uw gezondheidsvragen. Met ingang van heden wordt het verzorgen van alle facturen vanuit één centraal punt geregeld, waardoor de factuur die u van ons ontvangt er iets anders uitziet dan u gewend bent.

Wat wijzigt er?

Factuur betalen
• De bankrekening is gewijzigd, voor het bankrekeningnummer verwijzen we u naar de factuur van afgelopen maand.
• De betalingstermijn van de factuur is  14 dagen. Dit is overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van de brancheorganisatie KNMP
• Facturen kunt u niet meer contant betalen in uw apotheek
• Facturen worden pas verstuurd tot dat deze minimaal € 10 bedragen of uiterlijk binnen  3 maanden na de ontvangst van uw medicijnen

Automatische incasso
• Uw automatische incasso blijft ook in de nieuwe situatie gehandhaafd
• Wilt u een automatische incasso afgeven, dan kunt u in de apotheek of via het  telefoonnummer:
  088-0562130 een machtigingsformulier opvragen

Eerste uitgiftegesprek
Bij het overhandigen van een nieuw geneesmiddel hoort een Eerste Uitgiftegesprek waarin wij u mondeling informeren over o.a. de werking, bijwerkingen en het gebruik. Dit is niet nieuw en wettelijk op deze manier bepaald. In het kader van transparantie in de zorg is in 2014 alleen het tarief hiervoor in twee gedeelten opgesplitst, namelijk één tarief voor de standaardhandelingen die bij elke geneesmiddelenuitgifte worden gedaan (controles t.b.v. veilig medicijngebruik en logistiek handelingen) inclusief de kosten van het geneesmiddel en één tarief voor het gesprek bij het eerste gebruik. Het totaalbedrag is hetzelfde als vorig jaar maar kan wel per zorgverzekeraar anders zijn. Op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u ook het basistarief en het tarief voor aanvullende zorg door de apotheek.

Worden mijn medicijnen vergoed?
De apotheek zal uw geneesmiddelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren zonder dat u dit vooraf zelf hoeft te betalen. Voor bepaalde geneesmiddelen geldt een wettelijke  eigen bijdrage  of ze worden helemaal niet vergoed door zorgverzekeraars. In dien u dit niet aan de kassa kan betalen, wordt dat bedrag via een  factuur bij u in rekening gebracht. Dit bedrag dient u zelf aan de apotheek  over te maken of een automatische incassomachtiging voor af te geven.. Bent u aanvullend verzekerd kunt u in de voorwaarden van uw zorgverzekeraar nalezen of u deze kosten alsnog kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Factuur niet juist
Indien geneesmiddelen op uw factuur staan die u niet heeft gehad of normaliter door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer. U zult dan een creditnota ontvangen voor het onterecht gefactureerde bedrag.

Creditnota ontvangen
Uw creditnota zal als u nog te betalen posten heeft openstaan met deze posten worden verrekend. Mocht dit niet het geval zijn zal het bedrag aan u worden teruggestort. Dit kan alleen als uw bankrekeningnummer bij ons bekend is, bijvoorbeeld bij afgifte van machtiging automatische incasso. Mocht u twijfelen of wij uw bankrekeningnummer hebben kunt u contact opnemen met onderstaand nummer.

Herinneringen, aanmaningen en incassobureau
De factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen, mocht er dan nog geen ontvangst geweest zijn zult u een herinnering toegestuurd krijgen. Voor deze herinnering geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de betaling dan niet ontvangen is, zal er op de volgende aanmaning kosten in rekening gebracht worden. Als de aanmaning  ook nog niet is betaald, zal u een pre-incassobrief van ons ontvangen met verhoogde kosten. Hierop staat ook dat uw vordering uit handen gegeven gaat worden naar het incassobureau.

Heeft u nog vragen?
Heeft u overige vragen over uw factuur dan kunt u deze stellen aan het Mediq Apotheek facturatieteam. Dit team is op werkdagen van 9.00-16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 088-0562130 of per e-mail factuur.particulier@mediq.nl

Mediq Apotheek
Versie: 12.1 [01-08-2017]